Inteligentny system antykolizyjny

Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym

Umowa nr POIR.04.01.02-00-0041/16

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych prowadzących do opracowania, oraz wykonania testów walidacyjnych zintegrowanego systemu antykolizyjnego dla pojazdów szynowych poruszających się w ruchu miejskim (pojazdy tramwajowe). System wykorzystywać będzie do przekazywania informacji najnowsze zdobycze w zakresie technologii oświetleniowej LED oraz transmisji sygnałów z wykorzystaniem światła VLC (Visible Light Communication). Zakłada się wykorzystanie w systemie komunikacji pomiędzy samymi pojazdami (tramwajami) V2V (Vehicle to Vehicle), jak również komunikację pomiędzy pojazdami a infrastrukturą I2V (Infrastructure to Vehicle). Projektowany autonomiczny układ identyfikowania kolizji będzie wyposażony w system operacyjny czasu rzeczywistego i technologię zobrazowania informacji na wyświetlaczach przeziernych typu HUD, jako interfejs pomiędzy systemem i operatorem/motorniczym.

Nowy, innowacyjny w skali światowej produkt, skierowany będzie do podmiotów działających na dynamicznie rozwijającym się europejskim i polskim rynku tramwajowych przewozów pasażerskich i będzie realną odpowiedzią na potrzebę poprawy bezpieczeństwa w ruchu miejskim i zminimalizowania przyczyn występowania wypadków z udziałem tramwajów.

Efektem końcowym projektu będzie innowacja produktowa – zintegrowany system antykolizyjny dedykowany dla pojazdów szynowych poruszających się w ruchu miejskim (tramwaje) wykorzystujący innowacyjny system transmisji sygnałów z wykorzystaniem technologii VLC (Visual Light Communication). Wykorzystywanie tego systemu pozwoli na skrócenie procesu hamowania dzięki możliwości wcześniejszego wykrycia obiektu lub pojazdu i włączeniu układu hamowania. Użytkownik systemu będzie jednocześnie otrzymywał ostrzeżenie, jak również przedstawi sposób działania celem uniknięcia sytuacji krytycznej co jest szczególnie przydatne w warunkach.

Opracowany w projekcie sposób testowania systemów opartych na technologii VLC, jak również mobilne stanowisko testowe zostanie wykorzystane celem demonstracji i rozpowszechniania wyników projektu. Planuje się opracowanie układu, który będzie można demontować lub dowolnie modyfikować. Taki sposób wykorzystania osiągniętych rezultatów projektu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy umożliwi dalszą ewaluację metod testowania nawet po zakończeniu przedmiotowego projektu.

Projekt zrealizowany będzie przez konsorcjum naukowo-przemysłowe i przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu m.in. analizach sygnałów i metod sterowania predykcyjnego, modelowaniu matematycznym i symulacjach oraz doświadczeniu we wdrażaniu do produkcji innowacyjnych systemów na potrzeby branży kolejowej i drogowej znacząco wzrasta prawdopodobieństwo sukcesu końcowego i osiągnięcia zamierzonych celów.