POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

Głównym celem działalności NEWAG INTECO DS S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów podczas ich eksploatacji.

Kierownictwo Spółki zapewnia, iż dostarczane wyroby, spełniają wszelkie postawione wymagania prawne, normatywne oraz wymagania naszych klientów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnoszących się do zapewnienia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa użytkowników wyrobów, w trakcie eksploatacji.

Pracownicy są świadomi wagi jaki mają wpływ na bezpieczeństwo wyrobu.

Cel bezpieczeństwa realizujemy przez:

  • podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia nowo przyjętych pracowników oraz okresowe szkolenia dotyczące wpływu pracy na jakość i bezpieczeństwo wyrobów,
  • dbanie o bezpieczeństwo pracowników realizujących proces produkcji poprzez udoskonalanie warunków pracy,
  • organizowanie stanowisk pracy dla uzyskania efektywności produkcji,
  • kontrolowanie na stanowiskach badawczych jakości wyrobów oddawanych do użytku oraz ich ciągłe doskonalenie pod względem bezpieczeństwa użytkowania,
  • stały nadzór nad sprawnością maszyn i urządzeń, wykonywanie bieżących napraw oraz okresowych konserwacji,
  • wprowadzanie nowych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska.

Powyższe cele kierownictwo firmy realizuje, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.

Polityka Bezpieczeństwa Technicznego jest elementem strategii funkcjonowania firmy. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, jaki wpływ na bezpieczeństwo wyrobu ma jego praca.

Warszawa, dnia 25.11.2020r.

 

Wersja PDF