POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem działalności NEWAG INTECO DS S.A. jest projektowanie, produkcja, naprawa i modernizacja podzespołów i urządzeń elektrycznych do taboru szynowego w ramach wdrożonego i utrzymywanego zintegrowanego sytemu zarządzania biznesem zgodnego z normą ISO 9001:2015 oraz normą ISO TS 22163:2017 (IRIS rev. 03).

Zaufanie klientów oraz rynkowy wizerunek firmy budowane są̨ poprzez zapewnienie konkurencyjności i niezawodności naszych produktów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

Cel ten realizujemy przez:

   • identyfikację potrzeb oraz gotowość do spełniania oczekiwań klientów w ramach obowiązujących norm i przepisów prawa,
   • współpracę i pozyskiwanie dostawców materiałów o wymaganej jakości i stabilnej pozycji rynkowej,
   • stałą kontrolę jakości wytwarzanych wyrobów,
   • przeciwdziałanie oraz gotowość do natychmiastowego reagowania na awarie urządzeń,
   • monitorowanie i optymalizację przebiegu procesów i obniżanie kosztów produkcji,
   • doskonalenie rozwiązań technicznych poprzez modernizację parku maszynowego, oprogramowania oraz wprowadzanie nowych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska,
   • organizowanie stanowisk pracy, które wpływają̨ na zwiększenie efektywności produkcji,
   • minimalizowanie zagrożeń środowiska pracy, poprzez stosowanie najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach roboczych,
   • zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez segregację oraz ograniczanie poziomu wytwarzanych odpadów,
   • zmniejszanie i zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
   • dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz szkód rzeczowych,
   • zapobieganie problemom mogącym wystąpić w Przedsiębiorstwie dzięki identyfikacji występującego ryzyka,
   • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Biznesem w celu spełnienia wymagań norm odniesienia oraz przepisów prawa.

Powyższe cele kierownictwo firmy realizuje, zobowiązując się̨ jednocześnie do ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarzadzania biznesem.

Niniejsza polityka jakości jest elementem strategii funkcjonowania Spółki. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, że każda czynność ma wpływ na satysfakcję klienta.

Warszawa, dnia 25.11.2020r.

Wersja PDF