POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Nadrzędnym celem działalności NEWAG INTECO DS S.A. jest projektowanie, produkcja, naprawa i modernizacja podzespołów i urządzeń elektrycznych do taboru szynowego w ramach wdrożonego i utrzymywanego zintegrowanego sytemu zarządzania biznesem zgodnego z normami: ISO/TS 22163:2017 (IRIS rev. 03), ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Zaufanie klientów oraz rynkowy wizerunek firmy budowane są̨ poprzez zapewnienie konkurencyjności i niezawodności naszych produktów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

Cel ten realizujemy przez:

 • identyfikację potrzeb oraz zobowiązanie do spełniania wymagań klientów oraz wszelkich wymagań jakościowych i środowiskowych, wynikających m.in. z norm i przepisów prawnych,
 • współpracę i pozyskiwanie dostawców materiałów o wymaganej jakości i stabilnej pozycji rynkowej,
 • stałą kontrolę jakości wytwarzanych wyrobów oraz ich wpływ na środowisko na etapie projektowania,
 • przeciwdziałanie oraz gotowość do natychmiastowego reagowania na awarie urządzeń oraz awarie środowiskowe,
 • monitorowanie i optymalizację przebiegu procesów, z uwzględnieniem znaczących aspektów środowiskowych,
 • doskonalenie rozwiązań technicznych poprzez modernizację parku maszynowego, oprogramowania oraz wprowadzanie nowych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska,
 • organizowanie stanowisk pracy, które wpływają̨ na zwiększenie efektywności produkcji,
 • minimalizowanie zagrożeń środowiska pracy, poprzez stosowanie najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach roboczych,
 • zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez segregację oraz ograniczanie poziomu wytwarzanych odpadów,
 • zmniejszanie i zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz szkód rzeczowych,
 • zapobieganie problemom mogącym wystąpić w Przedsiębiorstwie dzięki identyfikacji występującego ryzyka,
 • doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Biznesem w celu spełnienia obowiązujących NEWAG INTECO DS S.A. wymagań.

Powyższe cele kierownictwo firmy realizuje, zobowiązując się̨ jednocześnie do ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarzadzania biznesem.

Niniejsza polityka jakości i środowiska jest elementem strategii funkcjonowania Spółki. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, że każda czynność ma wpływ na satysfakcję klienta.

Warszawa, dnia 24.10.2022r.

Wersja PDF