Naszym najważniejszym aktywem są ludzie. Biorąc pod uwagę czynniki rynkowe, tj. małą liczbę specjalistów od projektowania i montażu urządzeń elektrycznych, staramy się zapewnić naszym pracownikom jak najlepsze środowisko pracy. Prowadzenie innowacyjnych projektów daje szansę młodym inżynierom na rozwój i realizację własnych rozwiązań. Elastyczny czas pracy pozwala na swobodne łączenie kariery z życiem osobistym. Firma zapewnia również prywatną opiekę medyczną oraz rodzinną atmosferę pracy.

W Inteco jest możliwość realizacji projektów naukowych – współpracujemy z Politechniką Warszawską oraz Wojskową Akademią Techniczną.

Dołącz do nas!

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

MONTER ELEKTRYK:

Wymiar pracy:
pełen etat

Miejsce pracy:
Warszawa Międzylesie

Wymagania:
– doświadczenie przy montażu urządzeń elektrycznych,
– wykształcenie średnie techniczne,
– mile widziane uprawnienia elektryczne SEP E 1kV,
– prawo jazdy kat. B,
– umiejętność pracy w zespole.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe uzyskane w toku procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez NEWAG INTECO DS S.A. (dalej: Inteco), jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana przez Inteco danych osobowych:

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych NEWAG INTECO DS S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice, z biurem w Warszawie, ul. Żegańska 1, Budynek A, 04-713 Warszawa (Inteco/Pracodawca)
Kontakt Z Inteco można się skontaktować poprzez adres e-mail: inteco@intecosa.pl, lub pisemnie pod adresem ul. Żegańska 1, Budynek A, 04-713 Warszawa – NEWAG INTECO DS S.A.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm. oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) będą przetwarzane przez Inteco w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, podstawą prawną przetwarzania innych danych, w tym danych do kontaktu jest Pani/Pana zgoda.

W przypadku, w którym wyraził(a) Pani/Pan odrębną zgodę na przetwarzanie danych w przynajmniej w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

Okres, przez który dane będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Inteco do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pani aplikował(a).

Jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Inteco podmiotom współpracującym z Inteco w zakresie obsługi procesu rekrutacji, w tym dostawcom usług informatycznych.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, tj. imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Proponowana treść zgód na przetwarzanie danych:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez NEWAG INTECO DS S.A. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, moich danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazane w przepisach prawa pracy (Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm. oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).