Przedmiotem działalności spółki jest produkcja elementów elektronicznych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych dedykowanych przede wszystkim do pojazdów szynowych. Istniejemy na rynku od września 2011 roku i dzięki zrealizowanym projektom stajemy się coraz bardziej rozpoznawalnym dostawcą. Planujemy rozszerzyć naszą ofertę o nowe rozwiązania dla układów napędowych Diesel-elektrycznych. Silną stroną naszej spółki są opracowane i sprawdzone układy sterowania pojazdów oraz przetwornice tramwajowe.

Tutaj możesz zapoznać się z naszymi realizacjami.


inControl

W serii inControl znajdują się systemy Train Control Management Systems realizujące funkcje sterownika nadrzędnego pojazdu trakcyjnego oraz elementy realizujące interfejs człowiek – maszyna (HMI) w postaci wyświetlaczy kabinowych. Do zadań TCMS i HMI należy przetwarzanie żądań maszynisty, diagnostyka i wizualizacja działania wszystkich podsystemów pojazdu trakcyjnego. Dla każdego pojazdu te elementy są projektowane indywidualnie tak, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie dla użytkownika pojazdu.

Posiadamy również rozwiązania dla wydzielonych podzespołów (np. PowerPack) celem ich unifikacji i możliwości wykorzystania tego samego układu na różnych pojazdach przez klienta.


inDrive

Seria inDrive to rodzina produktów energoelektronicznych realizujących napęd pojazdów trakcyjnych. Posiadamy między innymi rozwiązania dla silników asynchronicznych w postaci falowników, oraz dla silników prądu stałego – czopery i prostowniki trakcyjne. Dostarczamy również przekształtniki umożliwiające realizację hamowania elektrodynamicznego lub reostatycznego.


inPower

Urządzenia odpowiedzialne za rozdział energii w pojeździe. Rozdzielnice niskiego i wysokiego napięcia są każdorazowo projektowane pod wskazane wymagania dot. wymiarów.

Dostępne są rozwiązania kompaktowe, jak i budowa modułowa.

Do tej grupy należą róznież uziemiacze oraz multiplikatory kluczy będące elementami systemu uziemienia pojazdu gwarantujące bezpieczeństwo prac serwisowych w obrębie zabezpieczonych podukładów.


inConverter

Grupa urządzeń inConverter zawiera różnego typu przekształtniki energoelektroniczne dla innych zastosowań niż seria inDrive. Należą do nich przekształtniki realizujące funkcję ładowania akumulatorów pokładowych, przetwornice statyczne oraz przetwornice zasilania pociągu.


inStorage

Seria inStorage jest to rodzina produktów, na którą składają się różnego rodzaju magazyny energii. Należą do nich superkondensatorowe zasobniki energii zaprojektowane specjalnie dla potrzeb rozruchu silników spalinowych. Realizujemy również zespoły jazdy akumulatorowej dedykowane dla pojazdów hybrydowych. Opracowane rozwiązania pozwalają na dostosowanie ich do wymagań różnych pojazdów.


inLight

W rodzinie inLight znajdują się światła czoła i końca pojazdu kolejowego sterowane za pomocą magistrali CAN. Urządzenia te są oparte o elektroluminescencyjne źródła światła charakteryzujące się długim czasem życia, wysoką sprawnością energetyczną, odpornością na wstrząsy i szeregiem innych zalet, do których zalicza się ekologiczność rozwiązania. Z ich wykorzystaniem realizujemy również system antykolizyjny opisany szczegółowo w tej zakładce.


inData

Rodzina inData zawiera systemy umożliwiające zbieranie i analizowanie danych dotyczących pojazdów trakcyjnych oraz pracy załogi. Do śledzenia pojazdu wykorzystywana jest technologia GPS, natomiast do zdalnej komunikacji sieć GSM. Do takich produktów należy elektroniczny system Dokumentacji Systemu Utrzymania (eDSU) wspomagający prace przeglądowo-naprawcze poprzez rejestrowanie czasu pracy pojazdu, przejechanych kilometrów oraz danych z poprzednich przeglądów.


inDiagnostics

Rodzina inDiagnostics umożliwia szeroko pojętą diagnostykę pojazdową. Dostarczamy urządzenia umożliwiające sprawdzenie jazdy wielokrotnej na pojedynczym członie pojazdu, jak również oprogramowanie służące do podglądu sygnałów na wybranej magistrali. W tej grupie znajdują się również urządzenia pokładowe takie jak rejestrator parametrów jazdy.


inMeasure

Grupa urządzeń umożliwiająca pomiary różnego rodzaju parametrów – należą do nich stan izolacji, poziom paliwa, prądy, napięcia, ciśnienie i poziom przepływu cieczy, temperatury. Możliwe jest przekazywanie danych po wybranej magistrali lub bezprzewodowo.


inProject

inProject to zestaw usług oferowanych przez nas producentom i użytkownikom pojazdów trakcyjnych. Zajmujemy się doborem komponentów, projektowaniem urządzeń i oprogramowania. W zespole Inteco są specjaliści mogący udzielić konsultacji oraz pomóc w realizacji nowoczesnego pojazdu.


inService

Każde wyprodukowane urządzenie objęte jest gwarancją, w ramach której realizowany jest serwis gwarancyjny. Dostępne jest również przedłużenie gwarancji poprzez wykupienie pakietu pogwarancyjnego. Wykonujemy również jednorazowe naprawy naszych produktów,
a także przeglądy prewencyjne.


Ask Us

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i stale poszerzana wiedza inżynierów zapewnia możliwość realizacji produktu spoza przedstawionego asortymentu.

Przedstaw nam swoją wizję, a my ją zrealizujemy


Tutaj możesz zapoznać się z naszymi realizacjami.