Nadrzędnym celem naszej działalności jest produkcja, naprawa i modernizacja podzespołów i urządzeń elektrycznych do taboru szynowego w ramach wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania biznesem zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz Standardem IRIS rev.02.1.
Zaufanie klientów oraz rynkowy wizerunek firmy budowane są poprzez zapewnienie konkurencyjności i niezawodności naszych produktów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

  Cel ten realizujemy przez:

 • Identyfikację potrzeb i oczekiwań klientów,
 • Współpracę i pozyskiwanie dostawców materiałów o wymaganej jakości i stabilnej pozycji rynkowej,
 • Stałą kontrolę jakości wytwarzanych wyrobów,
 • Monitorowanie i optymalizację przebiegu procesów i obniżanie kosztów produkcji,
 • Doskonalenie rozwiązań technicznych poprzez modernizację parku maszynowego, oprogramowania oraz wprowadzanie nowych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska,
 • Organizowanie stanowisk pracy, które wpływają na zwiększenie efektywności produkcji,
 • Minimalizowanie zagrożeń środowiska pracy poprzez stosowanie najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach roboczych,
 • Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez segregację oraz ograniczanie poziomu wytwarzanych odpadów,
 • Zmniejszanie i zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • Dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz szkód rzeczowych,
 • Zapobieganie problemom mogącym wystąpić w Przedsiębiorstwie dzięki identyfikacji występującego ryzyka,
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Biznesem w celu spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz Standardu IRIS rev.02.1.

Powyższe cele kierownictwo firmy realizuje zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania biznesem.
Polityka jakości jest elementem strategii funkcjonowania firmy. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, że każda czynność ma wpływ na satysfakcję klienta.

Warszawa, dnia 02.09.2015r.

Wersja PDF